ال ای دی و ماژول‌های حفاظتی

LED And Protection Module

اطلاعات

  • Fits to cage clamp and screw
DescriptionFor RelayTypeOrder No.
LED red 6…24 V DC / V ACYPTx, PTx, YRTx, RTxEM07YMLRA024
LED red 6…24 V DC / V AC with PDYPTx, PTx, YRTx, RTxEM18YMLRD024-A
LED red 6…24 V DC / V AC with PDYPTx, PTx, YRTx, RTxEM08YMLRD024
LED red 110…230 V ACYPTx, PTx, YRTx, RTxEM06YMLRW230
LED green 6…24 V DC / V ACYPTx, PTx, YRTx, RTxEM11YMLGA024
LED green 6…24 V DC / V AC with PDYPTx, PTx, YRTx, RTxEM12YMLGD024
LED green 110…230 V ACYPTx, PTx, YRTx, RTxEM10YMLGW230
Protection diode (A1+ , A2-), 6/230 V DCYPTx, PTx, YRTx, RTxEM09YMFDG230
RC circuit 6…60 V ACYPTx, PTx, YRTx, RTxEM02YMRCW230
RC circuit 110…230 V ACYPTx, PTx, YRTx, RTxEM03YMRCW024
Varistor 24 V ACYPTx, PTx, YRTx, RTxEM04YMVAW024
Varistor 230 V ACYPTx, PTx, YRTx, RTxEM05YMVAW230